Priser

Oppstalling av hest

 Innridning/tilridning m/full pensjon: kr. 8500,- pr. mnd

       

Priser ved leie av ridehall 

 Pr. gang: kr. 200,- betales kontant og legges i postkasse i konvolutt m/navn på

Instruksjon Peter: kr. 400,- inkl. halleie

 

Reklamer